PTTK
 
      
logo
 
             Wsparcie partnerstwa organizacji społecznych i administracji Ukrainy
            w tworzeniu koncepcji rozwoju turystyki górskiejCOTG PTTK

 
Partnerzy projektu

   
 
 1. Państwowa Administracja Obwodu Iwano-Frankowskiego - Zarząd Główny Turystyki i Kultury:

  • aktywne poparcie dla realizacji projektu
  • pilotowanie i ułatwianie przeprowadzenia poszczególnych etapów projektu
  • aktywny udział w projekcie przedstawicieli administracji, którzy staną się rzecznikami idei krzewienia rozwoju turystyki w strukturach administracyjnych i wśród lokalnych społeczności oraz rozwoju współpracy z organizacjami społecznymi na rzecz turystyki

 2. Iwano-Frankowska Regionalna Fundacja "Karpackie Ścieżki" z siedzibą w Kałuszu

 3. Klub Turystów Kolarzy przyjaciół przyrody "Ruch" z siedzibą we Lwowie:

  • aktywny udział w projekcie
  • nauka zasad promocji turystyki górskiej
  • współpraca z administracją lokalną
  • nauka zasad i metod znakowania szlaków turystycznych i ich utrzymania
  • samodzielna kontynuacja przekazanych doświadczeń po zakończeniu projektu
  • wyłonienie zaangażowanych w w/w idee osób do udziału w projekcie
  • stworzenie własnych procedur znakowania szlaków turystycznych na obszarze objętym projektem
  • tworzenie produktu turystycznego na bazie turystyki aktywnej w oparciu o walory przyrodnicze, krajoznawcze, historyczne
 
Copyright © 2006 - NeoServer
Projekt współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006r.