PTTK
 
      
logo
 
             Wsparcie partnerstwa organizacji społecznych i administracji Ukrainy
            w tworzeniu koncepcji rozwoju turystyki górskiejCOTG PTTK

 
Opinie uczestników szkolenia

   
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Znaczenie polsko-ukraińskiego projektu "wsparcie partnerstwa organizacji społecznych i administracji Ukrainy w tworzeniu koncepcji rozwoju turystyki górskiej" na danym etapie rozwoju aktywnego wypoczynku w Ukrainie trudno nie doceniać. Jest on nadzwyczaj aktualny, korzystny i trafny.

Znaczenie projektu dla organizacji społecznych widzę w następujących sprawach:
  1. Społeczność miała możliwość zobaczyć i ocenić proces tworzenia "górskiego produktu turystycznego" w Polsce, a także jego wykorzystania.
  2. Pojawiła się możliwość lepszego przeniesienia doświadczenia polskiego na realia ukraińskie.
  3. Został dany sygnał do działania (to jeden z najbardziej istotnych momentów): potrzebny jest intelektualny wysiłek i konsolidacja starań, ponieważ teraz jest odpowiedni czas do tworzenia krajowej turystyki aktywnej.
Jestem wdzięczna Polakom za ten projekt i ich zaangażowanie. A także - wątpię czy bez wyjazdu do Polski przez miesiąc przeszłabym prawie pięćdziesiąt kilometrów szlaków górskich w przepięknych jesiennych Karpatach - znakując je (teraz zupełnie inaczej patrzy się na rodzinne góry).


Natalia SzabanJesteśmy wdzięczni naszym lwowskim i zakarpackim kolegom, którzy zaproponowali nam dołączenie do ich delegacji, a polskiej stronie za to, że zgodziła się nas przyjąć.
Wszystkie zajęcia były dla nas ciekawe i korzystne. Wielkie doświadczenie Polski i waszej organizacji w rozwoju i popularyzacji turystyki jest dla nas dobrym przykładem do naśladowania. Wiemy jednak, że nie wszystko da się bezpośrednio przełożyć na nasze realia, trzeba wziąć pod uwagę prawo ukraińskie, które odbiega od standardów polskich przepisów.
Jeżeli chodzi o projekt znakowania szlaków turystycznych w Karpatach Ukraińskich, odebraliśmy go jako dobre szkolenie i początek naszej dalszej współpracy. Zwracamy się także z pytaniem, czy jest możliwe rozważenie z polskiej strony pomysłu zrobienia wspólnego projektu na otrzymanie grantu dotyczącego szkolenia ukraińskich przewodników górskich.
Mamy także informację, że szlakami jakie znakowaliśmy w ramach Projektu, już wędrują grupy polskich turystów, a także niemieckich, węgierskich i ukraińskich - z Kijowa, Lwowa, Odessy. Oznacza to że Projekt jest potrzebny i już działa.


Serhij Hryha, Asocjacjia "Szypot" Wołowiec, ZakarpacieDla mnie osobiście wzięcie udziału w projekcie było czymś nowym - nie mówię o praktycznej nauce znakowania szlaków turystycznych, jaka przydała nam się po powrocie do domu. Chodzi mi o to, że na Zakarpaciu właśnie rozpoczynamy świadomy dialog na temat wyznaczania ścieżek turystycznych, trwa dyskusja i żeby umiejętnie odpowiadać na pytania, bardzo ważne jest znać praktyczne doświadczenie naszych kolegów zarówno z Karpatach Ukraińskich jak i z zagranicy, szczególnie jeżeli jest to nieprzerwane doświadczenie 130 lat (PTTK).
Bardzo ważne jest to, że nasza nauka w Polsce była żywa - poprzez dyskusje, pytania, swobodę wypowiedzi, praktyczna i odpowiednio - informacyjna. Nie mniej ważne było poznanie i rozmowy z ludźmi, którzy pracują nad turystyką, których ciekawią podobne rzeczy, a także możliwość wymiany poglądów i poszukiwaniu odpowiedzi poprzez dialog. Uważam, że w każdym z nas pozostały bardzo dobre wspomnienia z czasu, jaki spędziliśmy w maleńkim Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej Polski, spodziewam się że te wspomnienia będą nas mobilizowały do pracy.


Natalia Woloszyna, menadżer szwajcarsko-ukraińskiego projektu FORZAW minionym roku mieliśmy możliwość, dzięki staraniom COTG, a przede wszystkim jego dyrektorowi i wieloletniemu przyjacielowi Karpat Ukraińskich Jerzemu Kapłonowi, zaangażować się w potężną akcję tworzenia infrastruktury dla turystyki aktywnej na Ukrainie, a przede wszystkim dla rozwoju turystyki górskiej w ramach projektu współfinansowanego przez MSZ RP.
Ten wspaniały gest pomocy w stworzeniu turystycznych szlaków trudno przecenić, zważając na naglącą potrzebę zabezpieczenia spokojnego podróżowania w naszych górach, informacji na jej temat, rozwój gałęzi przemysłu turystycznego naszego regionu.
Problem aktywnej turystyki tego terenu polega nie tylko na tym, że nie ma infrastruktury, ale także na tym, że nie ma samej normatywnej bazy do jej stworzenia. Dlatego projekt był podwójnie korzystnym z punktu widzenia danych nam możliwości zaznajomienia się z istniejącym w Polsce systemem wprowadzenia infrastruktury szlaków, jej normatywnego zabezpieczenia.
Z przyjemnością wypowiadamy słowa wdzięczności za danie nam możliwości przeanalizowania koncepcji Waszego znakowania i przyjmujemy wszystkie jej dobre strony przy tworzeniu własnej. Za bardzo dobrze zorganizowany przejazd do centrum górskiej turystyki Karpat, zaznajomienie z żywą historią polskiej turystyki, jaka troskliwie przekazywana jest przez jej następców. Za przyjemne towarzystwo w czasie podróży, dobre władanie ukraińskim, ciekawe i treściwe wycieczki z najlepszym z polskich przewodników Agatą Kapłon, za co składamy jej osobne podziękowania.
Mamy nadzieję, że znakowane przez nas szlaki w ramach projektu staną się turystycznymi korytarzami w Karpatach Ukraińskich także dla turystów z zagranicy.
Szczególnie szlak rowerowy nr 14 łączący Sambor ze "Szlakiem dzielnego wojaka Szwejka" poprowadzi turystów w jeden z najbardziej znanych rejonów rekreacyjnych Przykarpacia - do Drohobycza (Truskawiea, Schidnyciu) znanego także ze swoich licznych historyczno-kulturalnych pamiątek. Z drugiej strony otrzymujemy możliwość połączenia szlakami przejścia graniczne: Krościenko-Smilnycia i Medyka-Szehynia, aż do Lwowa.
Górski pieszy szlak nr 14, rozpoczynający się w Siankach przy granicy z Polską, daje możliwość spokojnej wędrówki wzdłuż głównego grzbietu wododziałowego Karpat Ukraińskich od Beskidów do Czarnohory i granicy rumuńskiej. Podczas znakowania wykorzystany jest system poprzecznych i podłużnych szlaków różnych kategorii, prowadzący w praktycznie wszystkie ciekawe dla turysty miejsca regionu karpackiego (w perspektywie).
Korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam wszystkich partnerów projektu, turystów, przyjaciół i znajomych - spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Zdrowia, dobra, miłości i spełnienia marzeń.


Anatolij Jaremczyszyn - Klub Rowerowy Przyjaciół Przyrody "Ruch" 
Copyright © 2006 - NeoServer
Projekt współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006r.