PTTK
 
      
logo
 
             Wsparcie partnerstwa organizacji społecznych i administracji Ukrainy
            w tworzeniu koncepcji rozwoju turystyki górskiejCOTG PTTK

 
Etapy projektu

   
 
Projekt został podzielony na następujące etapy:
 1. Wizyta organizacyjna
 2. Wizyta studyjna przedstawicieli administracji obwodowej oraz organizacji społecznych w Polsce
 3. Szkolenie dla przedstawicieli administracji i organizacji społecznych i mieszkańców obszarów górskich Ukrainy
 4. Warsztaty znakarskie na Ukrainie
 5. Przygotowanie materiałów promujących turystykę górską na Ukrainie - opracowanie przewodnika i mapy 1. Wizyta organizacyjna

  Termin wizyty: 4-8 września 2006 r.
  Wyjazd przedstawicieli COTG PTTK na Ukrainę celem spotkania z przedstawicielami administracji oraz partnerów społecznych dla omówienia szczegółów projektu.
  W programie wizyty:
  • omówienie szczegółów organizacyjnych współpracy
  • ustalenie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów projektu
  • wybór koordynatorów ze strony każdego partnera
  • wstępne określenie uczestników wizyty studyjnej w Polsce 2. Wizyta studyjna przedstawicieli administracji obwodowej oraz organizacji społecznych w Polsce
  ( zobacz zdjęcia )

  Termin wizyty: 20-23 września 2006 r.
  Uczestnicy wizyty studyjnej uzyskują wstępną wiedzę na temat organizacji turystyki górskiej, w tym aspektów znakowania szlaków turystycznych oraz ogólną informację o działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Uczestnicy wizyty będą pełnić rolę koordynacyjną w zorganizowaniu szkolenia i warsztatów znakarskich na Ukrainie, w tym doboru uczestników szkolenia a także wyboru tras do oznaczenia "wzorcowego" podczas warsztatów.
  Trasa wizyty w Polsce:
  Kraków - Zakopane - Krynica - Jaworzyna Krynicka - Szlak Architektury Drewnianej - przejazd przez Beskid Niski do Cisnej - Bacówka PTTK pod Honem - Połonina Wetlińska - Połonina Caryńska - Ustrzyki Górne.
  W programie wizyty:
  • dzień pierwszy (20.09.2006)
   Przyjazd przedstawicieli stowarzyszeń i administracji państwowej Ukrainy do Polski.
   Spotkanie w COTG PTTK i tematyka spotkania:
   • zapoznanie z działalnością PTTK, jego strukturą organizacyjną i zakresem działania
   • zapoznanie z systemem oznaczeń tras turystycznych
   • przedstawienie roli przewodników górskich i bezpieczeństwa turystyki górskiej
   • przedstawienie uwarunkowań współpracy PTTK z samorządami
    Spotkanie zakończone wyjazdem do Zakopanego - nocleg w Domu Turysty PTTK w Zakopanem
  • dzień drugi (21.09.2006)
   Studium przypadku - promocja turystyki górskiej w terenie - organizacja trasy turystycznej
   • wyjście na trasy turystyczne - pokaz efektów opracowania trasy o danym stopniu trudności i jej oznakowania
   • przed wyjściem na trasy każdorazowo zapoznanie się uczestników z mapą, odczyt przebiegu trasy oraz sprawdzenie zgodności naniesionego szlaku turystycznego w terenie
   Wybrana trasa turystyczna: DT - Kalatówki, z przystankiem przy pustelni św. Brata Alberta oraz pobytem w schronisku PTTK na Kalatówkach. Z Zakopanego przejazd do Krynicy - wyjazd koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką - panorama na szczycie - zapoznanie z infrastrukturą zimową - przejście do schroniska - zapoznanie z obiektem - nocleg
  • dzień trzeci i czwarty (22-23. 09.2006)
   Specyfikacja produktu turystycznego - prezentacja różnych rodzajów tras
   • zwiedzanie Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Jaworzynie Krynickiej, z działalnością którego oraz historią turystyki w Beskidzie Sądeckim zapoznała uczestników kustosz dr Danuta Reśko - zejście do Czarnego Potoku ścieżką przyrodniczą na główny grzbiet, następnie szlakami czerwonym i zielonym. Na trasie zapoznanie uczestników z widokami, historią terenu, wiadomościami na temat obiektów, GOPR-u, zasadami bezpieczeństwa w górach a przede wszystkim z techniką znakowania, materiałami, sposobem stawiania tablic i inną informacją o szlaku turystycznym
   • zwiedzanie Krynicy, w tym zapoznanie z historią, tradycją miasta, ważnymi budynkami (Romanówka, pijalnie)
   • przejazd do Cisnej przez Beskid Niski. W trakcie przejazdu prezentacja i zwrócenie szczególnej uwagi na różne oznaczenie szlaków turystycznych w terenie - Szlak Architektury Drewnianej - cmentarze z I wojny światowej - Cisna - bacówka PTTK pod Honem - wyjście na Hon szlakiem czerwonym (międzynarodowy szlak E-8) - powrót do bacówki - spotkanie i dyskusja na temat różnych systemów znakowania szlaków, w tym wymiana wiedzy o teorii i praktyce znakowania szlaków prowadzona przez m.in. przedstawicieli 3 województw na terenie, których położone są Karpaty i wskazanie na potrzebę dążenia do porozumienia w sprawie unifikacji tras turystycznych na Ukrainie
   • wejście na Połoninę Wetlińską - zapoznanie z nowym znakowaniem (tyczki), które będzie istotnym elementem znakowania w Karpatach Ukraińskich znanych z połonin i licznych bezleśnych przestrzeni
   • przejazd do Ustrzyk Górnych - wyjście na Połoninę Caryńską - powrót do Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych - zakończenie wizyty studyjnej 3. Szkolenie dla przedstawicieli administracji i organizacji społecznych i mieszkańców obszarów górskich Ukrainy
  ( zobacz zdjęcia )

  Termin szkolenia: 24-26 września 2006 r. w Ustrzykach Górnych
  Tematyka szkolenia:
  • dzień pierwszy (24.09.2006): wykłady - zagadnienia ogólne
   1. uwarunkowania działalności stowarzyszenia turystycznego (wykładowca: Andrzej Gordon)
   2. pola współpracy stowarzyszenia turystycznego z mieszkańcami i administracją (wykładowca: Robert Bańkosz)
   3. historia powstania i działalności PTTK oraz COTG (wykładowca: Andrzej Gordon)
   4. popularyzacja i bezpieczeństwo turystyki górskiej itp. (wykładowca: Andrzej Gordon)
  • dzień drugi (25.09.2006): wykłady - zagadnienia specjalistyczne
   1. podstawy prawne znakowania szlaków w Polsce (wykładowca: Andrzej Gordon)
   2. prace znakarskie w PTTK - historia i dzień dzisiejszy (wykładowca: Andrzej Gordon)
   3. metodyka prac znakarskich (wykładowca: Krzysztof Plamowski)
   4. technologia i materiały stosowane do prac znakarskich (wykładowca: Krzysztof Plamowski)
   5. wzorcowe prace znakarskie cz. 1 (prowadzący: Krzysztof Plamowski)
  • dzień trzeci (26.09.2006): warsztaty szkoleniowe
   1. wykonanie wzorcowych prac znakarskich (instruktor: Franciszek Adamczyk) 4. Warsztaty znakarskie na Ukrainie
  ( zobacz zdjęcia )
 5. Przygotowanie materiałów promujących turystykę górską na Ukrainie - opracowanie przewodnika i mapy
 
Copyright © 2006 - NeoServer
Projekt współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006r.