PTTK
 
      
logo
 
             Wsparcie partnerstwa organizacji społecznych i administracji Ukrainy
            w tworzeniu koncepcji rozwoju turystyki górskiejCOTG PTTK

 
Cele projektu

   
 
  • upowszechnienie turystyki górskiej i krajoznawstwa jako efekt partnerskiej współpracy sektora pozarządowego i administracji Ukrainy
  • wsparcie organizacji pozarządowych w aktywnym kreowaniu możliwości uprawiania turystyki i krajoznawstwa
  • wzmocnienie zdolności administracji Ukrainy na poziomie obwodu i rejonu w zakresie zagospodarowania turystycznego i promocji turystyki obszarów górskich
Projekt pośrednio przyczyni się do realizacji jednego z Milenijnych Celów Rozwoju tj. stosowania zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi, zrównoważonego rozwoju oraz hamowania zubożenia zasobów środowiska naturalnego.
 
Copyright © 2006 - NeoServer
Projekt współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006r.